V Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA v šolskem letu 2013/2014 beležimo 15. obletnico prostovoljstva in in rekordnih 50 prostovoljk in prostovoljcev, ki so s svojo dobro voljo, zagnanostjo, svežimi idejami in pridnim delom pripomogli k vedno znova odličnemu programu na področju mladinskega dela. Ob tako lepem okroglem, skoraj že pravljičnem številu smo se odločili to generacijo prostovoljk in prostovoljcev preko spletne strani predstaviti še širši javnosti. Ta spletna stran je naše darilo prostovoljcem in darilo prostovoljcev bodočim generacijam. In vprašali se boste: zakaj Pekovoljci? Seveda, ker so Infopekovci in prostovoljci.

DIN_0646

Naši Pekovoljci in Pekovoljke so se v letu 2013/2014 delili v šest prostovoljskih skupin:

Brezplačna učna pomoč zajema neposredno individualno pomoč pri učenju otrokom in mladostnikom s težavami pri učenju, s poudarkom na osebni pomoči in nudenjem vzpodbude in podpore pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Evropska prostovoljna služba je projekt, ki vsem mladim med 17. in 30. letom omogoča, da postanejo prostovoljci in prostovoljke v drugi državi za časovno obdobje od 2 do 12 mesecev in s tem izkoristijo priložnost za učenje skozi delo ter za življenje v tujem okolju. Ob tem jim EVS projekt omogoča razvijanje socialnih veščin in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti.

Mladinske delavnice pospešujejo razvojne in socializacijske procese pri mladih in preprečujejo njihovo socialno izključenost. Projekt je namenjen učencem osmih in devetih razredov OŠ. Mladi s programom, ki ga izvajajo usposobljeni prostovoljci/-ke, pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije.

Pekarna dobiš – daš predstavlja delavnice preživljanja prostega časa z otroci in mladostniki z manj priložnostmi skozi šolsko leto. Program je namenjen predvsem otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi težavami, kot so osamljenost, pomanjkanje socialnih stikov, težave pri navezovanju stikov… Na tedenskih druženjih se kuha, igra, ustvarja, uri v socialnih veščinah, gleda zanimive filme in veliko pogovarja.

Pekarna potopisi predstavljajo drugačna potopisna predavanja, katerih namen je privabiti širšo publiko in hkrati vzpodbuditi kritično mišljenje na podlagi izkušenj in videnj popotnikov. Potopisi predstavljajo prvi korak v svet rušenja individualnih predsodkov kot tudi družbenih stereotipov.

Stopinje mesta spoznavajo in raziskujejo mesto z umetniškimi intervencijami, tematskimi sprehodi, s pripravo predavanj, okroglih miz in delavnic o družabnostnih funkcijah mesta in pomenu javnega prostora.

Travne bilke je program delavnic za osnovnošolce, kjer z različnimi ustvarjalnimi in socialnimi igrami med otroki spodbujamo ustvarjalnost in solidarnost ter krepimo sodelovanje. Delavnice so zasnovane tako, da otroke spodbujajo k medsebojni učni pomoči in pomoči ob opravljanju domačih nalog.